Agnieszka Bruzgo | 473… DZISIAJ DŁUGI WPIS… OSHO , MAŁE FILMIKI, I 3 FILMY NIE WIDOCZNE NA YOU TUBE…
6514
post-template-default,single,single-post,postid-6514,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Blog

10 maja / 473… DZISIAJ DŁUGI WPIS… OSHO , MAŁE FILMIKI, I 3 FILMY NIE WIDOCZNE NA YOU TUBE…

FILMY YOU TUBOWE UKRYTE NA SAMYM DOLE WPISU… I RYSUNEK ROZKŁADU …TAKI JAKI WYSZEDŁ…

 

środa … Witam…FILM…

jeszxze z wami…FILM

takie gadu gadu…FILM

bo lubië pogadaç do was…FILM

TUTAJ BĘDZIE OSHO JAK SIĘ WCZYTA…

DZIĘKI JOLI … MAMY MONĘ LISĘ … W TŁUMACZENIU Z WŁOSKIEGO OPISU… A POD SPODEM 3 FILMY UKRYTE Z YOU TUBA I BĘDZIE CZĘŚĆ 4…

ARKANA WIELKIE

0 GŁUPIEC

IT Pokora czyni drogę łatwiejszą

/wolność, szaleństwo, zakłopotanie/

AN – Pokora ułatwia drogę /wolność, beztroska, zawstydzenie/

I MAG

IT Prawdziwa siła rośnie wewnątrz

/wynik, moc, sukces/

AN – Prawdziwa siła i moc, pochodzi z wnętrza … Prawdziwa moc pochodzi od serca

II KAPŁANKA

IT Boski obejmuje również to, czego boimy się wyobrazić

/intuicja, tajemnica, komunikacja/

AN – Boskość obejmuje to, czego boimy się w sobie wyobrazić

III CESARZOWA

IT Delikatne działanie to niesienie szczęśliwej przyszłości

/zdobywanie, ochrona, miłosierdzie/

AN – Uprzejme, miłe działanie jest nasieniem jaśniejszej przyszłości [dla wszystkich]Dobre uczynki, to nasiona światłej przyszłości, oprócz opieki jest też pobłażanie

IV CESARZ

IT Aby uwolnić się od przeszłości należy przebaczyć

/kontrola, autorytet, wyrzeczenia/

AN – Być wolnym od przyszłości, to przebaczyć przeszłość… Musisz wybaczyć, by uwolnić się od przeszłości

V KAPŁAN

IT To, czemu się sprzeciwiamy definiuje nas

/tradycja, sztywność, konserwatyzm/

AN – To czemu się opieramy, to określa nas… To z czym walczymy nas określa

VI KOCHANKOWIE

IT Z mądrością wybierać dary i tych, których będziesz nimi obdarowywać

/erotyzm, przyciąganie, więź/

AN – Dobieraj prezenty i darczyńców mądrze … Wybieraj podarki, darczyńców mądrze

VII RYDWAN

IT Zanim nauczysz się latać, należy nauczyć się uważać

/postęp, przybycie do celu, kompletność/

AN – Najpierw naucz się lądować, potem naucz [ucz] się latać … Najpierw naucz się lądować potem latać

VIII SPRAWIEDLIWOŚĆ

IT Zwróć uwagę na to, co naprawdę się liczy

/sprawiedliwość, wyjaśnianie, ocena/

AN – Bądź świadom tego, co naprawdę ma znaczenie … Nie trać z oczu tego, co się naprawdę liczy, co jest ważne

IX PUSTELNIK

IT Odnalezienie przestrzeni intymnej dla samorealizacji [doskonalenia się]

/izolacja, dystans, perspektywa/

AN – Wycofanie oczyszcza przestrzeń dla sztuki

X KOŁO FORTUNY

IT Aby wiedzieć co się wydarzy, należy wiedzieć, co już się wydarzyło

/cykliczność, przypadek, los/

AN – Żeby wiedzieć, co nadchodzi trzeba znać przeszłość /cykle/ … statystyka

XI MOC

IT Dyscyplina robi różnicę między intencją a inwencją

/siła, dyscyplina, ćwiczenie/

AN – Dyscyplina jest tym, co odróżnia intencje od wynalazku [od działania]Dyscyplina stanowi różnicę z tym, co pozostanie zamiarem, a tym co stanie się wynalazkiem. Wewnętrzna dyscyplina to siła

XII WISIELEC

IT Zawsze wiedzieć, kto pociąga za sznurki

/pozostać zawieszonym, oświecenie, manipulacja/

AN – Zawsze wiedz, co i kto pociąga za sznurki

XIII ŚMIERĆ

IT W każdym życiu istnieje wiele innych żyć

/transformacja, zmiana, przejście/

AN – W każdym życiu ukrytych jest wiele żyć … Wewnątrz jednego żywota wiele żyć jest ukrytych

XIV UMIARKOWANIE

IT Unikać skrajności, uważać na małe rzeczy

/fuzja, kombinacja, medytacja/

AN – Unikaj sytuacji ekstremalnych poprzez przywiązywanie wagi do szczegółu … Unikaj skrajności poprzez przywiązywanie uwagi do szczegółu /fuzja, mediacja, kombinacja rożnych materiałów w całość/ … Równowaga to jest zrobienie mikstury, wymieszanie czegoś, czegoś potem nie można rozłączyć, albo jest sztuka wymieszać i trzeba mieć bardzo duży wgląd , co mieszamy, z kim my się mieszamy ponieważ później bardzo trudno jest to rozdzielić bez żadnej szkody, w różnych proporcjach wręcz w ogóle się nie da oddzielić.

XV DIABEŁ

IT Zignorowanie niebezpieczeństwa i zaproszenie katastrofy

/niebezpieczeństw, groźba, zagrożenie, inne…/

AN – Zignorowane niebezpieczeństwo, to zaproszenie do katastrofy … Zagrożenie zignorowane, to zaproszona katastrofa. Ci inni, ci obcy, ci których odgradzamy, którym sami nadajemy miano odmienności [odmieńców] a to, co jest odmienne zagraża … My przez swój osąd naznaczamy inność, piętnujemy [film INNI z Nicol Kidman … istota znaczenia]

XVI WIEŻA

IT To, co straciliśmy definiuje nas

/transformacja, zmiana, przejście/

AN – Nasze porażki i straty określają kim jesteśmy /korekta, aktualizacja/ …

XVII GWIAZDA

IT Prawdziwe oświetlenie światło dodaje zawsze sił

/intuicja, kierunek, prowadzenie/

AN – Prawdziwe oświecenie zawsze umacnia

XVIII KSIĘŻYC

IT Widzenie siebie jako narzędzie losu

/wewnętrzne prowadzenie, romantyczny związek, cel/

AN – Spójrz na siebie jak na instrument przeznaczenia … Zobacz siebie jako narzędzie losu

XIX SŁOŃCE

IT Dążyć do bycia lepszą osobą

/błyszczeć, sukces, pasja/

AN – Aby być najlepszym sobą rób to, do czego jesteś powołany

XX SĄD BOŻY / ZMARTWYCHWSTANIE

IT Nic nie jest na zawsze … nie trwa wiecznie

/zmartwychwstanie, powrót, zejście [się]/

AN – Nic nie jest wieczne, nic nie jest trwałe, nic nie jest wiecznie trwałe

XXI ŚWIAT

IT Perspektywa daje mądrość

/dom, poczucie przynależności, kompletność/

AN – Perspektywa gwarantuje mądrą świadomość miejsca w którym się jest

ARKANA MAŁE

BUŁAWY / KIJE Pozwalają zobaczyć rzeczy jakie bohaterowie MonaLisy robią, szukają, osiągają, pragną.

IT AS – Wielkie dzieło powstało z wielu małych muśnięć pędzlem

/pragnienie, intencja, zważanie na szczegóły/

AN – Małe ruchy pędzlem tworzą duży [wielki] obraz … Wizja zwracania uwagi na szczegóły i dokładność

IT 2 – Woły, które ciągną w różnych kierunkach, nie zorają żadnego pola

/niezgoda, kłótnia, debata/

AN – Woły ciągnące w dwie różne strony nie zaorają pola

IT 3 – Współpraca wymaga wytyczonego kierunku

/planowanie, przewidywanie, innowacja/

AN – Współpraca wymaga obrania kierunku … Współpraca wymaga dawania instrukcji … wykonywania poleceń, zdanie się na kogoś

IT 4 – Wielkie dzieło powstało z wielu małych muśnięć pędzlem

/pragnienie, intencja, zważanie na szczegóły/

AN – Znalezienie przyjaciół wymaga poświęcenia … Znalezienie przyjaciół wymaga samo poświęcenia

IT 5 – Indywidualności nie są ideami, których się przyczepiają

/złość, odpowiedź, żal/

AN – Kapłan nie jest tym samym niż ideały, których się trzyma … Jednostki to nie idea, którą reprezentują

IT 6 – Poznanie warunków zwycięstwa przed załadunkiem do boju

/zwycięstwo, zdobycz, triumf/

AN – Najpierw poznaj warunki zwycięstwa, zanim wyruszysz na bitwę

IT 7 – Nie ma dla ciebie różnicy między siłą a mocą

/ochrona, bezpieczeństwo, stosowne zachowanie/

AN – Jest różnica między siłą a mocą

IT 8 – Uwolnienie się od jednej części wcale nie musi oznaczać przywiązania się

/zmiana, postęp, reorganizacja/

AN – Ogłoszenie nowych zmian nie oznacza niewolnictwa … Wyzwolenie z jednego nie może stać się niewolnictwem poddaniem drugiego

IT 9 – Przeszłość składa się z różnych przebytych dróg

/mit, pamięć, kultura/

AN – Przeszłość składa się z wielu ścieżek /mit, pamięć, kultura/ … Często to, na czym budujemy nasze życie, struktury funkcjonowanie, to mit, fikcja, wierzenie … Tylko w zmianie głosu, poziomie intencji może być tak że wszystko budujemy na tym micie – to, co uważana było za mit może okazać się prawdą. Uznawanie czegoś za niewiarygodnie … wielowymiarowość dziewiątek

IT 10 – Nadszedł dzień żeby zostawić

/obsesja, obowiązek, życzenie/

AN – Nadchodzi czas aby odpuścić obsesje

IT GIERMEK – W małych rzeczach wielka przyszłość

/potencjał, ziarno, niedojrzałość/

AN – W małych rzeczach olbrzymia przyszłość /potencjał, wiara, niedojrzałość/

IT RYCERZ – Uważać na wiadomość jak również tego, co ją doręcza

/przekazywanie, transmisja, prowadzenie/

AN – Dostarczyć wiadomość, odebrać odpowiedź /posłaniec, przeprowadzka, transfer, emisariusz/

IT KRÓLOWA – Jak się nie słucha, nie można odpowiadać

/akceptacja, dostosowanie się, otwarcie/

AN – Nie możesz odpowiedzieć, jeżeli nie słuchasz

IT KRÓL – Wszystkie czyny mają konsekwencje

/produkt, wynik, konsekwencja/

AN – Wszystkie czyny mają swój rezultat i konsekwencje

KIELICHY / PUCHARY Pozwalają odgadnąć doświadczenia emocjonalne lub duchowe, które inspirują i motywują bohaterów wszechświata MonaLisy.

IT AS – Inspiracja może nadejść w każdym momencie

/intencja, zachęta, entuzjazm/

AN – Inspiracja przychodzi w każdym czasie [inspiracja do życia] Inspiracja przychodzi bez zapowiedzi

IT 2 – Ostrożnie dobierać swoich towarzyszów

/współpraca, wzajemność, pomoc/

AN – Wybieraj partnerów mądrze /kooperacja, lekarstwo, pomoc/

IT 3 – Życzliwość może poprowadzić do działań sprzecznych z naszą naturą

/ofiara, dedykacja, pokora/

AN – Uprzejmość może wymagać czynów przeciwstawnych do naszej natury [sprzecznych z systemem naszych wartości]

IT 4 – Popatrzcie ilu przybywa w milczeniu, kiedy wszyscy śpiewają

/nuda, zniesmaczenie, łaskawość/

AN – Strzeż się tych, którzy milczą kiedy reszta śpiewa /zniesmaczenie/

IT 5 – W każdej utracie jest nadzieja na powrót

/dedykacja, pamięć, wspomnienie/

AN – Każda strata niesie nadzieję na zjednoczenie [pamięć], lub na ponowne połączenie

IT 6 – Wspólna przyjemność popłaca dwukrotnie

/komunia, uprzejmość, wzajemna przyjemność/

AN – Dzielenie przyjemności jest większe, bo podwójne … Wspólnie dzielona radość więcej niż się podwaja

IT 7 – Małe rzeczy mogą wskrzesić wielkie zmiany

/odpowiedzialność, wizja, decyzja/

AN – Małe czyny, małe okazje [akcje], mogą wywołać wielką zmianę /zatruwanie komuś życia/ …

IT 8 – Moc ma tendencję do wytwarzania niechęci do zmian

/ochrona, ksenofobia, odrzucenie/

AN – Władza, która prowadzi awersję do zmiany

IT 9 – Małe gesty mogą wytworzyć głęboką lojalność

/satysfakcja, pełnia, zadowolenie/

AN – Proste gesty budują natychmiastową, nadzwyczajną lojalność

IT 10 – Należy dać czas planom aby przyniosły owoc

/cierpliwość, lekkie prowadzenie, wytrwałość/

AN – Daj planom czas, by rozkwitły … Daj planom czas, by dojrzały

IT GIERMEK – Zobowiązanie może się udać, gdzie poczucie obowiązku nie jest wystarczające

/korupcja, obowiązek, motywacja/

AN – Tam gdzie powinność i zobowiązanie upada – prym bierze przekupstwo i oszustwo /przymus działania gdy obowiązek zawodzi/ … Przymus działania gdy obowiązek zawodzi

IT RYCERZ – Działania prowadzą do przyjemności

/nagroda, odszkodowanie, dobre działanie/

AN – Czyny wytwarzają zachwyt /nagroda, koncesja, rekompensata/ … Czyny generują zachwyt

IT KRÓLOWA – Cisza transformuje umysł i świat

/medytacja, transformacja, fokus/

AN – Spokój transformuje umysł i świat … Pokój transformuje umysł i świat

IT KRÓL – Postęp niesie [ponosi] za sobą ofiary

/koszt, konsekwencja, karma/

AN – Potęga wymaga ofiary … Postęp ma swoją cenę /konsekwencje postępowania/

MIECZE Pozwalają odgadnąć sposób, w jaki bohaterowie wszechświata MonaLisy podejmują decyzje, biorą pod uwagę możliwości i się komunikują.

IT AS – Mierzy dwa razy, tnie jeden raz

/decyzja, celowe działanie, ostrożność/

AN – Zmierz dwa razy, utnij raz

IT 2 – Upartym oczom grozi oślepienie dziś jak i jutro

/egoizm, izolacja, zrogowacenie/

AN – Uparte oczy są ślepe wczoraj, dziś i jutro /egoizm/

IT 3 – Cele określają instrukcje, którymi się kierujemy

/misja, los, powołanie/

AN – Nasze cele wymagają, wymuszają, wypaczają intencję [instrukcje], których się trzymamy /misja, przeznaczenie, powołanie/ … Cele determinują środki

IT 4 – Cisza przyniesie zrozumienie

/wróżba, medytacja, modlitwa/

AN – Medytacja, modlitwa, boskość … Wyciszenie, medytacja ujawnia to, co ukryte

IT 5 – Dobrze się zastanów zanim wybierzesz ofiarę

/złe obliczenia, złe zamiary, brak własności/

AN – Myśl dokładnie zanim wybierzesz ofiarę … Przemyśl dokładnie zanim wybierzesz ofiarę lub zanim kogoś skrzywdzisz

IT 6 – Hojność zależy od punktu widzenia

/własny interes, subiektywność, egoizm/

AN – Hojność, to sprawa [kwestia] perspektywy

IT 7 – Błogosławiona niewiedza !!!

/niewiedza, zła informacja, roztargnienie/

AN – Ignorancja jest błędem [odwrócenie uwagi]Ignorancja jest błoga

IT 8 – Wartość omenu [znaku] jest w jego interpretacji

/znaki, wskazówki, ostrzeżenie/

AN – Powaga omenu jest w jego interpretacji – Uwaga omenu jest w jego interpretacji

IT 9 – Zmiana perspektywy może zmienić świat

/perspektywa, świadomość, intuicja/

AN – Zimna, przesunięcie perspektywy spojrzenia zmienia świat

IT 10 – SMOKA tradycji nie jest łatwo zabić

/progresywizm, bunt, rewolucja/

AN – Niełatwo jest poskromić SMOKA tradycji [rebelia, rewolucja]SMOK tradycji nie jest łatwy do zgładzenia

IT GIERMEK – Działania niosą konsekwencje, które przekraczają zamiary

/błędy, pomyłki, lekcje do nauczenia/

AN – Akcje mają konsekwencje przekraczające nasze zamiary … Akcje mają konsekwencje przekraczające nasze wyobrażenie

IT RYCERZ – Wyjątkowe sytuacje, które wymagają unikalnego podejścia

/dedykacja, aplikacja, fokus?/

AN – Unikatowe sytuacje wymagają unikatowego podejścia

IT KRÓLOWA – Uwaga aby nie uzależnić się od tych, którzy łatwo zmieniają zdanie

/inspiracja, podżeganie, podniecenie/

AN – Zważaj abyś nie polegał na tych, których łatwo zwieść … Strzeż się by nie opierać się na tych, którzy łatwo ulegają wpływom /podburzanie/

IT KRÓL – Same słowa nie tworzą bezpiecznego królestwa

/puste słowa, fałszywe obietnice, pochlebstwa/

AN – Same słowa nie sprawią, że królestwo będzie bezpieczne [puste obietnice]Przesadna nachalna reklama, przerost formy nad treścią

DENARY / MONETY Pozwalają odgadnąć wymiary sensoryczne, fizyczne i ekonomiczne bohaterów we wszechświecie MonaLisy.

IT AS – To, co czcimy nas definiuje

/walory, moralność, etyka/

AN – Co czcimy, to nas określa [to, co czcimy definiuje nasze morale]To czemu oddajemy pokłon nas określa

IT 2 – Potrzebne są różne typy chleba na różne typy głodu

/potrzeby, pragnienia, braki/

AN – Różny głód wymaga różnego chleba

IT 3 – Każde drzwi potrzebują innych kluczy

/możliwości, pragnienia, tęsknoty/

AN – Każde drzwi wymagają innego klucza … Do każdego można czym innym trafić

IT 4 – Warunki definiują priorytety

/przeprowadzka, przegląd pozostawienie czegoś/

AN – Sytuacja określa priorytety … Uwolnić zrzec się czegoś, powtórka, sprawdzenie czegoś co zostało utracone

IT 5 – Chwile samotności rozbierają duszę

/próby, uciski, test (egzamin]/

AN – Momenty opuszczenia obnażają duszę … Momenty opuszczenia obnażają prawdę duszy [lub prawdę dla duszy]

IT 6 – Zawsze rozumieć – bo to jest dar

/motywacja, ukryte motywy, dobroczynność/

AN – Zastanów się dlaczego prezenty są dawane … Zawsze rozpoznawaj dlaczego ktoś daje dary

IT 7 – Dzisiejsze decyzje rzeźbią JUTRO

/żałowanie, impulsywność, krótkowzroczność/

AN – Dzisiejsze decyzje kształtują jutro [też mądry po szkodzie – krótkowzroczność]

IT 8 – Działanie transformuje marzenia w diamenty

/artystyczność, zastosowanie możliwości, wysiłek /

AN – Nasze czyny szlifują nasze marzenia jak diamenty

IT 9 – Nawet najmniejszy gest powinien być doceniony

/życzliwość, docenianie, gesty/

AN – Nawet najmniejsze czyny wymagają docenienia … Nawet najmniejszy gest serca zasługuje na docenienie

IT 10 – Wiara przyciąga cuda

/wiara, akceptacja, odwaga/

AN – Wiara przyciąga cuda … Wiara jest też śmiałością, tupetem i nieraz bezczelnością i wtedy, to przyciąga cuda

IT GIERMEK – Wziąć wszystko, co najlepsze z tego, co nam dano

/ochrona, inwestycja, wzrost/

AN – Wykorzystaj, użyj jak najlepiej to, co otrzymałeś /intencje, wzrost/ … 1. Masz coś i możesz to coś zachować /kaucja, zabezpieczenie/- nie pomnażasz tego 2. Pomnożenie tego co masz, zainwestowanie. I pierwsza i druga opcja OK … Myśliciel, nie można powiedzieć, co jest dobre na ten moment … w zależności od kontekstu, od sytuacji podpowiada, co jest dobre, czy zatrzymać, czy zainwestować… w zdrowiu na minusie może wskazać na narośl … nowotwór złośliwy – NIE DIAGNOZOWAĆ LUDZI !!!

IT RYCERZ – Zdefiniować tekst z jasnością przed podpisaniem [przyjęciem] kontraktu

/kontrakt, niezgoda, nieporozumienie/

AN – Określ swoje warunki zanim dobijesz targu

IT KRÓLOWA – Satysfakcja zależy od tego, czemu damy wartość

/wrażliwość, luksus, bogactwo/

AN – Satysfakcja zależy od tego, co najbardziej cenisz. Musisz wiedzieć na czym ci zależy … Satysfakcja zależy od wiedzy, co ktoś ceni sobie najbardziej

IT KRÓL – Każda stracona godzina, to stracony skarb

/zguba, dewaluacja, rozpuszczenie/

AN – Każda mijająca godzina, to utracony skarb

pod spodem filmik nie ma jakości hd…

ten też chyba nie ma hd…

….. będzie cz 4…


 

 

 

 

No Comment

Sorry, the comment form is closed at this time.